Historie KANOE MATTONI.
Již před dvaceti lety se zrodila v hlavách karlovarských kanoistů myšlenka na závod
většího formátu než jsou každoroční "Slalomy na Hubertusu".
Chtělo to však silné zázemí a to Karlovaráci neměli.

Vypráví Vlasta Lepík - předseda SK Hubertus :

 "Spojili jsme se se společností Karlovarské minerální vody a ta původně chtěla startovat tento
závod na řece Ohři od jejich karlovarské fabriky k jejich další pobočce - stáčírně v Kyselce,
což by bylo 15 kilometrů po ne zrovna divoké vodě.


Původně myšlený start u jezu - u fabriky Mattoni.

 
Původně myšlený cíl závodu - stáčírna v Kyselce.


"L
adili" jsme zájmy a po několika jednáních se nakonec podařilo celou akci přesunout do centra
města na říčku Teplou. A závod s možností divácké kulisy byl tady. Když jsme měli jasno kde se
akce uskuteční a kdo bude celou věc sponzorovat, začaly se objevovat nové problémy.
Hlavní byl problém s vodou a té bylo třeba hodně. Přestože nad Karlovými Vary jsou dvě přehrady nebylo vyhráno. Jedna přehrada je na pitnou vodu druhá nemívá vždy dostatek vody.
Prvního závodu se zúčastnili pouze domácí borci a otestovali kvalitu tratě. Do hry se však tehdy
vložilo "Rybářské sdružení" tvrdící že veliké množství vody vyhnalo z koryta říčky Teplé
všechny ryby. Nakonec se podařilo vyřešit i tento problém. Nastoupily však úvahy nad zvýšením obtížnosti trati a to hlavně v centru města, kde voda protéká bez větších problémů téměř rovně. Vyrobily se umělé překážky které se každý rok znovu vždy při závodě umísťují do koryta.
Druhý ročník přilákal širší kádr závodníků a to i ze zahraničí.
Třetí a čtvrtý ročník byl již ve znamení Světového poháru ve sjezdu na divoké vodě.
Pátý ročník již přilákal do Karlových Varů borce ze 16 států světa.
Šestý ročník 2003 byl ve znamení Mistrovství Evropy ve sjezdu na divoké vodě.
Sedmý ročník 2004 opět Světový pohár.
Letošní 8.ročník -2005- se jede pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace ale není součástí žádného seriálu. I přesto přijeli do Karlových Varů závodníci z osmi zemí světa.
Zvláštností byli exotičtí Japonci i když na Teplé již bojoval i černoch. Účast byla slušná vezmeme-li
v potaz, že na obdobný závod v Německu -" do země divoké vodě zaslíbené" - přijeli jen Italové.
Karlovarský závod KANOE MATTONI je limitovaný osmi sty závodníky a závod se dělí na
 6,5 kilometrový sjezd a 600 metrů sprint přímo v centru města.
Celý závod provází mnoho doprovodných kulturních a sportovních akcí pořádaných ať již v korytě
Teplé (Romantická noční plavba, Vodní karneval) nebo před hotelem Thermal kde je situován i
cíl závodů a akcí. Doprovodné akce jsou vždy na vysoké úrovni a jsou zde k vidění mnozí známí borci
jako je Dominik Hašek, Aleš Valenta, Václav Chalupa, Miss ČS a další. Hudební skupiny Chinaski, Tatabojs, Monkey Business a mnoho jiných umělců - letos i hvězda první velikosti Aneta Langerová.
Tu zhlédlo několik tisíc nadšených diváků kterým se podařilo zablokovat městskou hr. dopravu.
Atrakcí je také závod v eskymáckých obratech probíhající v instalovaném bazénu na prostranství
před hotelem Thermal a za účasti diváků. Všech sportovních OPEN AKCÍ se může zúčastnit
každý kdo má odvahu. Na závěr celé několikadenní sportovní akce se pořádá Vodní karneval
MATTONI ve kterém soutěží tvůrci netradičních plavidel na téma "Mattoni" o ceny
v hodnotě 250 tisíc. Hovoříme - li o financích je nutno vyzdvihnout štědrou ruku sponzora
KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY  a.s.
a poděkovat za velmi hodnotné odměny pro soutěžící ve všech závodech a doprovodných akcí.

       
   Cíl závodu                 Rozhodčí a senátor           Mistrovství Evropy            Eskymácké obraty                Znak závodu

         
             Stupně vítězů                 Známé osobnosti             Televizní vysílání               Hudební skupiny              Sportovní akce


Divoká voda

 Stránky a propozice závodu na :
  http://www.kanoemattoni.cz/